slovenskyraj-admin

18. apríla 2018

Pracovná verzia dokumentu: “Program starostlivosti o Chránené vtáčie územie Slovenský raj na roky 2018 – 2047”

Chránené vtáčie územie Slovenský raj (CHVÚ Slovenský raj) bolo vyhlásené roku 2010 pre zabezpečenie priaznivého stavu biotopov druhov vtákov bociana […]
22. marca 2018

Nový návštevný poriadok – verzia v pripomienkovom konaní

Správa Národného parku Slovenský raj v spolupráci s Okresným úradom, odborom starostlivosti o životné prostredie v Košiciach po roku príprav, […]
8. marca 2018

STAV ZAMRZNUTIA HLADINY HORNÁDU V PRIELOME HORNÁDU k 2.3.2018

Súvislý a bezpečný prechod Prielomom Hornádu po zamrznutej hladine k dnešnému dňu nie je možný!!! Autor: Ľuboš Cibula Súvislo zamrznuté sú […]
7. marca 2018

Zlepšenie služieb návštevníkom v nástupnom mieste splavu Prielomu Hornádu v NP Slovenský raj

Správa NP Slovenský raj povolila od 1.mája 2016 regulované splavovanie kaňonu Prielom Hornádu. Bližšie info tu: Splavovanie Prielomu Hornádu Reagovala […]
22. novembra 2017

Návštevný poriadok – záznam z pracovného rokovania k návrhu na zrušenie chodníka Lesnica – Klauzy