Splavovanie Prielomu Hornádu

9. novembra 2018

Splavovanie Prielomu Hornádu v NP Slovenský raj

Splavovanie Prielomu Hornádu bolo pre rok 2018 ukončené 31.10.2018. Opätovne bude možné túto aktivitu vykonávať od 1.5.2019 v prípade vhodných […]
7. marca 2018

Zlepšenie služieb návštevníkom v nástupnom mieste splavu Prielomu Hornádu v NP Slovenský raj

Správa NP Slovenský raj povolila od 1.mája 2016 regulované splavovanie kaňonu Prielom Hornádu. Bližšie info tu: Splavovanie Prielomu Hornádu Reagovala […]