Návštevný poriadok – záznam z rokovania a miestnej obhliadky k novému turistickému chodníku Rumanová (Suchá Belá)