Novinky

3. mája 2018

V hodine dvanástej alebo ako sa dá zachrániť step

Správa Národného parku Slovenský raj má okrem územia NP v správe aj územie okresov Spišská Nová Ves, Gelnica a Levoča. Zabezpečuje v ňom […]
3. mája 2018

Splavovanie Prielomu Hornádu – slávnostné otvorenie infobodu v nástupnom mieste splavu na Hrabušickom Mýte

26. apríla 2018

Jarná migrácia obojživelníkov

Autor: František Divok Foto: František Divok, Peter Olekšák Správa Národného parku Slovenský raj zabezpečuje od roku 2007 ochranu obojživelníkov počas […]
18. apríla 2018

Pracovná verzia dokumentu: “Program starostlivosti o Chránené vtáčie územie Slovenský raj na roky 2018 – 2047”

Chránené vtáčie územie Slovenský raj (CHVÚ Slovenský raj) bolo vyhlásené roku 2010 pre zabezpečenie priaznivého stavu biotopov druhov vtákov bociana […]
22. marca 2018

Nový návštevný poriadok – verzia v pripomienkovom konaní

Správa Národného parku Slovenský raj v spolupráci s Okresným úradom, odborom starostlivosti o životné prostredie v Košiciach po roku príprav, […]