Oznam – voľné pracovné miesto zoológa

Oznam – voľné pracovné miesto zoológa

Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi ponúka voľné miesto zoológa na zastupovanie (počas doby materskej dovolenky).
Nevyhnutnou náplňou práce je spracovávanie stanovísk k stavebným úpravám budov z hľadiska vplyvu na chránené živočíchy (netopiere a vtáky hniezdiace na fasádach). Časť práce tvorí prieskum vybraných skupín živočíchov na území národného parku a v kompetenčnom území Správy NP Slovenský raj, vítané sú najmä doteraz málo preskúmané skupiny bezstavovcov.
Správa NP ponúka možnosť prechodného ubytovania. Záujemcovia sa môžu hlásiť na mail: tomas.drazil@sopsr.sk.