Správajme sa zodpovedne

Text: Peter Olekšák

Foto (fotopasce): Zuzana Papsonová, Matej Pisarčík

Grafika: Peter Mihuc

 

Slovenský raj je okrem ferraty HZS Kyseľ prístupný aj v zimnom období. Neplatí v ňom zimná uzávera turistických chodníkov. Návštevníci si môžu krásy prírody tohto územia vychutnať v najhustejšej sieti turistických chodníkov zo všetkých národných parkov Slovenska.

Počas prebiehajúcej pandémie koronavírusu je prirodzené a pre ľudí aj prospešné chodiť do prírody v zvýšenej miere. Avšak čoraz častejšie sa stáva, že návštevníci chodia mimo schválených a vyznačených trás do miest, kde mali v tejto pomerne tuhej zime zvieratá kľud. Dochádza k ich vyrušovaniu pri hľadaní si potravy, čo znižuje ich šancu na prežitie v zimnom období. Taktiež niektorí návštevnícia v zvýšenej miere porušujú časové obmedzenie, ktoré spočíva v tom, aby sa nepohybovali po prírode v noci a za šera. Pohyb mimo vyznačených trás, alebo pohyb v noci po národnom parku s čelovkami nie je ani správny, ani legálny ani bezpečný.

Správa NP Slovenský raj má na území národného parku rozmiestnené fotopasce na monitoring živočíchov. Okrem nich však na fotopasciach čoraz častejšie zaznamenávame ľudí práve v miestach mimo schválených turistických chodníkov, kde by títo ľudia byť nemali. Myslime na to, že príroda je jediným domovom zvierat, ktoré v nej žijú.

Správajme sa preto zodpovedne a ohľaduplne.

Ďakujeme.