9. novembra 2018

Splavovanie Prielomu Hornádu v NP Slovenský raj

Splavovanie Prielomu Hornádu bolo pre rok 2018 ukončené 31.10.2018. Opätovne bude možné túto aktivitu vykonávať od 1.5.2019 v prípade vhodných […]