9. novembra 2018

Splavovanie Prielomu Hornádu v NP Slovenský raj

Splavovanie Prielomu Hornádu bude možné vykonávať od 1.5.2019 v prípade vhodných podmienok (hladina Hornádu v mieste Hrabušice Mýto 70 – […]