ČISTENIE PRIELOMU HORNÁDU

Text: Peter Olekšák
Foto: Róbert Javorský, Katarína Škorvánková, Vlado Mucha
FB stránky Pstruhy raja, Letanovce – cesta do raja, KST Spišské Tomášovce

Správa NP Slovenský raj spoločne s dobrovoľníkmi pravidelne dvakrát ročne organizuje čistenie rieky Hornád v národnom parku. Súčasná výnimočná situácia prináša pre COVID-19 so sebou mnohé obmedzenia. Preto Správa NP Slovenský raj, rešpektujúc platné proticovidové opatrenia organizovala tohto roku čistenie v obmedzenom režime. Aj napriek tomu sa individuálne do čistenia zapojilo veľké množstvo skupín a dobrovoľníkov, za čo im patrí veľké ĎAKUJEME.
Vodácke kluby a vodáci vyčistili samotnú rieku Hornád počas soboty a nedele 24. a 25.4.2021 v úseku Hrabušické Mýto – Čingov. Zároveň sa počas uplynulého víkendu čistili brehy rieky -, dobrovoľníci, skauti, rybári, členovia Klubu slovenských turistov, Pstruhy raja, pracovníci Správy NP Slovenský raj a členovia stráže prírody. Sme radi, že aj keď nebolo možné organizovať veľké podujatie, nakoniec sa zorganizovali mnohé samostatné skupiny dobrovoľníkov, ktorí sa rozhodli vyčistiť “svoju” časť rieky a priľahlých brehov – Pstruhy raja okolie Smižanskej Maše, Klub slovenských turistov zo Spišských Tomášoviec okolie Čingova, dobrovoľníci z Letanoviec Trstený potok a okolie Letanovského Mlyna.
Celkovo bolo vyzbieraných probližne 200 vriec odpadu a čistenia sa zúčastnilo skoro 200 ľudí, z toho 35 vodákov. Je potešiteľné, že odpadu je stále menej a dobrovoľníkov stále viac.
Zároveň prakticky nepretržite prebieha riešenie problému znečistenia rieky komunálnym, ale aj biologickým odpadom cez kompetentné inštitúcie. Táto aktivita prináša prvé viditeľné výsledky, keďže pred samostným čistením Prielomu bol Obcou Hranovnica vyčistený Vernársky potok pod Hranovnicou (prítok Hornádu) a v čistení rieky nad Prielomom Hornádu sa pokračuje aj tento týždeň.

Reportáž RTVS

Reportáž TV Markíza – 34minúta 10sec.