Kopanecké lúky – zachraňujeme lúky a tradície našich predkov

Kopanecké lúky – zachraňujeme lúky a tradície našich predkov

 

Kopanecké lúky v Národnom parku Slovenský raj sú unikátne. Vynikajú svojim botanickým zložením, bohatstvom rôznych druhov rastlín a dokonca majú potvrdený svetový rekord. Pestrý koberec bylín a tráv práve v týchto dňoch ručne kosí stovka dobrovoľníkov.

„Na Kopaneckej lúke rastie na ploche 0,25 m2 54 druhov vyšších rastlín. Na svete nie je známa lokalita, kde by ich na ploche takejto veľkosti rástlo viac“, objasňuje Tomáš Dražil, riaditeľ Správy Národného parku Slovenský raj a dodáva: „Aby lúka ostala lúkou, musí sa každoročne kosiť, inak ju pohltí les. V týchto strmých kopcoch je to možné len ručne“.

Je paradoxné, že o tieto lúky sme takmer prišli. Lúky sa do roku 1975 ručne kosili ich vlastníkmi z ob­ce Vernár. Po vzniku družstva sa lokalita prestala postupne využívať. Veľká vzdialenosť od družstva, neprís­tupnosť terénu a strmé svahy znemožňovali prístup pre ťažšie stroje. Kopanecké lúky začali zarastať nále­tom smreka a borovice. Z rôznych fondov a grantov sa odvrátila priama záhuba lúk, vyčistili sa od náletových drevín a prvý­krát po dlhých rokoch pokosili. Správa Národného parku Slovenský raj v spolupráci s obcou Vernár a nadšencami ručného kosenia združenými v Slovenskom koseckom spolku dnes organizujú už tretí ročník ručného kosenia Kopaneckých lúk.

„Ubehlo takmer 50 rokov od zanechania tradičného hospodárenia a musíme si priznať, že dnes sa nevieme ani zďaleka tak dobre postarať o krajinu ako naši otcovia“, zdôrazňuje Vladimír Ondruš, starosta obce Vernár, v katastri ktorej sa Kopanecké lúky nachádzajú. „Zachovanie lúk vnímame nielen z pohľadu ochrany prírody, ale predovšetkým ako udržanie našich tradícií, nášho kultúrneho dedičstva“.

S týmto sa stotožňuje aj štátna ochrana prírody. Pri kosení sa budú podávať tradičné miestne jedlá a zaznie známy viachlasý horehronský mužský spev. Správa NP Slovenský raj vidí budúcnosť nielen týchto lúk v rukách miestnych ľudí.

„Dnes kosíme tieto lúky ochranármi zo Slovenska i Čiech, nadšencami ručného kosenia z celého Slovenska, lesníkmi, ale teší ma, že z roka na rok sa pridávajú čoraz viac miestni obyvatelia z Vernára“ hovorí Tomáš Dražil. „Dúfam, že raz sa budú miestni starať o tieto lúky tak ako v minulosti“.

Národný park Slovenský raj, 6. augusta 2021