Návštevný poriadok – záznam zmiestnej obhliadky návrhu pešieho chodníka Turník – Klauzy