Otvorenie zelenej strechy v areáli SEV Správy NP Slovenský raj

Otvorenie zelenej strechy v areáli SEV Správy NP Slovenský raj

Text: Matej Pisarčík, Tomáš Dražil

Foto:  MŠ Slovenská

 

Uplynulý piatok dňa 18. júna 2021 sa na Správe NP Slovenský raj konalo slávnostné otvorenie zelenej strechy. Nachádza sa na objekte garáží v dvore areálu Správy NP Slovenský raj a dotvára jedinečný celok environmentálneho zážitkového areálu slúžiaceho predovšetkým miestnym deťom.

Zelená strecha slúži nielen na prezentáciu významu vegetácie v meste, ktorá v lokálnom merítku zlepšuje klimatické pomery a pohodu obyvateľov. Naša strecha je rozdelená na tri samostatné sektory prezentujúce základné tri typy lúčnych porastov, ktoré možno vidieť v Národnom parku Slovenský raj. Väčší či menší návštevníci sa tak dozvedia že lúky v Slovenskom raji sú rôznorodé, rastú na nich rôzne rastliny a žijú na nich rôzne živočíchy špecializované na konkrétny typ lúky. Projekt bol finančne podporený miestnou spoločnosťou Embraco Slovakia s.r.o., ktorá realizovala zo Správou NP v minulosti viacero úspešných projektov. Na slávnostnom otvorení riaditeľ Správy NP Slovenský raj Ing. Tomáš Dražil PhD. privítal primátora mesta Spišská Nová Ves Ing. Pavla Bečarika a riaditeľa spoločnosti Embraco v Spišskej Novej Vsi Ing. Tomáša Kandru. Slávnostné otvorenie bolo určené najmä pre miestne deti z MŠ na Slovenskej ulici, s ktorými naši skúsení lektori absolvovali na zelenej streche výukový environmentálny program.

Po úvodných príhovoroch predniesli deti pod vedením učiteliek pekne pripravený program s prírodnou tematikou hudbou a tancom. Následne sa pristúpilo k prezentácii daného projektu, otvoreniu areálu a náčrtu vízie možnej budúcej spolupráce.

Prvou časťou bolo predstavenie novej geologickej expozície 13 druhov hornín nachádzajúcich sa v NP Slovenský raj. Táto časť environmentálneho areálu SEV Prvosienka sa nachádza v zážitkovom areáli nazvanom Raj v rukách človeka. Je určený predovšetkým starším deťom a jeho úlohou je prezentovať základné druhy hornín národného parku a širšie súvislosti – v akých horninách sa vytvorili rokliny Slovenského raja, aké typy lesa rastú na konkrétnych horninách a podobne.

Potom sa už účastníci otvorenia presunuli na zelenú strechu. Botanička Správy NP Slovenský raj Mgr. Štefánia Bryndzová zrealizovala s deťmi nový zážitkový envirovýchovný program. Zelená strecha je rozdelená do troch častí. Na prvej – rozchodníkovej lúke bol deťom predstavený druh vzácneho a chráneného motýľa jasoňa červenookého, ktorého húsenice sa živia výlučne rozchodníkmi. Tento motýľ je celosvetovo ohrozený a aj z územia Slovenského raja v posledných rokoch mizne. Jedným z dôvodov je práve nedostatok živnej rastliny – rozchodníka. Rozchodníková strecha je tvorená výlučne domácimi druhmi rastúcimi v Slovenskom raji a to rozchodníkom bielym, r. prudkým a r. šesťradovým. Deti sa dozvedeli o vývoji jasoňa od vajíčka až po dospelca, a odfotili sa pri náučnej tabuli prezentujúcej tohto nádherného motýľa.

Lúky Slovenského raja sú mimoriadne druhovo bohaté. Kopanecké lúky v k.ú. Vernár dokonca držia svetový rekord v diverzite, na malej ploche 0,5 m2 tu rastie až 54 druhov vyšších rastlín. Práve druhovo bohatým lúkam je venovaná druhá časť zelenej strechy. Bola založená zo zmesi viacerých druhov bylín a tráv a na jej plnú krásu si musíme ešte niekoľko rokov počkať. Aj výukový program na tejto časti zelenej strechy dopĺňa interaktívny zážitkový prvok – drevený stolček s vôňami rôznych druhov rastlín.

V poslednej tretej časti zelenej strechy sa nachádza tzv. syslia lúka. Tento milý tvor žijúci na lúkach a pasienkoch na okraji národného parku sa teší v posledných rokoch zvýšenému záujmu verejnosti. Deťom bolo predstavené prostredie a spôsob života sysľa pasienkového, jeho jedálniček a tiež potreba jeho ochrany.

Po zhliadnutí celého environmentálneho programu záverečné slovo predniesol riaditeľ spoločnosti Embraco. Chceme sa tejto spoločnosti poďakovať za dlhodobú a systematickú podporu našim environmentálnym aktivitám. Na záver pripravila Správa NP Slovenský raj malé občerstvenie v bylinkovej záhrade. Dúfame, že naša zelená strecha sa stane inšpiráciou pre malých i veľkých návštevníkov.