Zimné sčítanie návštevníkov v NP Slovenský raj

Zimné sčítanie návštevníkov v NP Slovenský raj

Text: Katarína Škorvánková

Foto: Peter Olekšák

 

Dňa  25.2.2021 Správa Národného parku Slovenský raj  uskutočnila denné zimné sčítanie návštevníkov na turistických chodníkoch v Národnom parku Slovenský raj.  Sčítanie bolo realizované na  11 každoročne stálych stanovištiach a tieto stanovištia zahrnuli i  16 turistckých chodníkov.  V tento jeden deň bolo napočítaných  556 návštevníkov, všetko Slovenskej národnosti.  V porovnaní s minulými rokmi, zimná denná návštevnosť  bola v rozmedzí 100 – 200 návštevníkov, to zn.   tohoročná  zimná denná návštevnosť  vzrástla 3 násobne.

Najviac návštevníkov bolo  na  tzv.  prímestských , ľahko dostupných, najmenej nebezpečných lokalitách a nenáročných a časovo krátkych turistických chodníkoch:  Tomášovský výhľad – 36 %,   Stratenská píla – 20 %,  Prielom Hornádu  11 %, , Novoveská Huta,Rrybníky-  11 %,  Smižianska Maša, Cingov – 9 %, Zejmarská roklina  2,5 %, Suchá Belá  – 2 % z celkového počtu návštevníkov.

Ostatné v lete „vychytávané „ rokliny ako Suchá Belá, Sokol, Piecky, Kysele mali veľmi nízku návštevnosť, niektoré  len 0 – 1 %.

Okrem  sčítania návštevníkov na týchto každoročne stálych  stanovištiach , Správa NP Slovenský raj dňa 25.2.2021  zrealizovala sčítanie ešte na ďalších 4 lokalitách: 1.Stratenský kaňon okolo tunela,  2.Vernár,Studničky, 3. Košiarny briežok, Binhaus, Bikšova lúka  a  4.Letanovce, Letanovský mlyn. Na týchto lokalitách sa ešte pohybovalo ešte ďalších  284 osôb,   všetko Slovenskej národnosti.

Čo sa týka  časového  sčítania a návštevníkov, sčítanie bolo realizované v hodinových intervaloch od 8.00 do 16.00 hod.  Pohyb návštevníkov bol najviac zaznamenaný  v čase  11.00 – 12.00 hod – 23 %,    10.00-11.00 hod –  16 %, 12.00-13.00  hod, 13.00 – 14.00 hod a 14.00 – 15.00 hod po 13 % a od  15.00-16.00 – 11%.  Najmenší pohyb návštevníkov bol v čase  8.00 – 9.00 hod – 4 % a v čase 9.00 – 10.00 hod – 8%.