Envirovýchovný deň so sokoliarmi

Envirovýchovný deň so sokoliarmi

Text a foto: Matej Pisarčík, MŠ Slovenská

 

K tématike ochrany dravcov zorganizovala Správa NP Slovenský raj dňa 16. júna 2021 environmentálne podujatie v spolupráci so sokoliarmi majstra Vagana, s ktorými spolupracujeme už niekoľko rokov a máme veľmi dobré skúsenosti.

 

Celé podujatie bolo zamerané na prezentáciu dravcov, ich spôsobu života, potravnej báze, ich ochrany, ako aj na prezentáciu sokoliarstva, udržiavanie jeho tradícií a hlavne na podporu environmentálnej výchovy. Daného vystúpenia sa zúčastnili deti s učiteľkami z materských škôlok na Hviezdoslavovej, Gorazdovej a Stolárskej ulici v Spišskej Novej Vsi. Podujatia sa zúčastnilo približne 70 detí.

Vystúpenie pozostávalo z predstavenia druhov dravých vtákov, opísania spôsobu ich života, priblížení sokoliarstva a poukázaní na to ako sa majú ľudia v prírode správať. Deti si mohli pomerne zblízka prezrieť dravce, čiapočky a rukavice a rôzne pomôcky, ktoré sokoliari pri svojej práci používajú. Následne hravou formou sokoliari predviedli deťom let jastraba a amerického druhu sovy, pričom najprv mali mať deti zatvorené oči a dravce nebadane preleteli ponad nich. Deti si takýmto spôsobom mohli takto uvedomiť akými dobrými a tichými letcami dravce sú. Niekoľko zvedavých dobrovoľníkov si mohlo vychutnať malého sokola pestrého aj celkom zblízka, ktorý im prechádzal z hlávky na hlávku.

Samozrejme takýto osobný zážitok je nezabudnuteľný. Tiež poučným a príjemným spestrením programu pre deti bolo vidieť rozpätie krídel Orla skalného v porovnaní k rozpätiu natiahnutých rúk sokoliara a aj počuť zvukové prejavy orla. Na záver si ešte deti mohli poobzerať dravcov a vziať so sebou vytlačené listy rôznych druhov na vymaľovanie, ktoré im budú môcť pripomínať tento pekne strávený čas. Veríme, že aj v budúcnosti si budeme môcť zopakovať, takýto pestrý envirovýchovný program.