Sčítanie návštevníkov dňa 25.7.2018

Sčítanie návštevníkov dňa 25.7.2018

Správa NP Slovenský raj vykonala 25.7.2018 sčítanie návštevníkov nachádzajúcich sa na turistických chodníkoch v NP Slovenský raj.

Výsledky-  denná letná návštevnosť bola 4740 návštevníkov , t.j. približne na úrovni z r. 2017 (denná letná návštevnosť 2017 = 4610 návštevníkov).

Najviac navštevované TCH- údaje v % z celkového počtu návštevníkov: Prielom Hornádu  – 31 %, Dobšinská Ľad. Jaskyňa – 22 %, Suchá Belá 19 %, Zejmarská roklina – 5 %, Piecky – 4 %, Veľký Sokol – 4 %,

Najmenej navštevované TCH : Smiž. Maša  – 2,5 %, Kysele – 3 %, Ferrata  – 2 % ostatné  TC pod 1,5 %

Najvyššia návštevnosť podľa čas. intervalov:  10.00  – 12.00 hod – 44 %,  9.00 – 10.00 hod.– 15 %,   12.00 – 13.00 hod. – 15 %,  13.00 – 14.00 hod – 10 %,  14.00 – 15.00 hod-7 %,

Najnižšia návštevnosť podľa čas. intervalov:  8.00  – 9.00 hod – 5 %,  15.00 – 16.00 hod.– 5 %,

Najvyššia návštevnosť podľa národnosti:  Slováci – 48 %, Poliaci – 16 %, Česi – 14.%,

Najnižšia návštevnosť podľa národnosti: Izrael – 6 %,  Maďari – 4 ,5%,  Nemci – 3,5 %,  Iné rôzne národnosti  7,5 %

Táto denná návštevnosť nezohľadňuje priemernú letnú návštevnosť. V august sa bude vykonávať ďalšie kontrolné sčítanie  návštevníkov.

 

Ing. Katarína Škorvanková

ved. odd. strážnej služby

Správa NP Slovenský raj